jashnvare web iran
تغییر بزرگ در سایت نیازپذیر
از این پس تعدادی از آگهی های کاربران طلایی سایت در صفحه موضوعات اصلی سایت به نمایش در می آیند.
کد مطلب : 10
2015-12-06
- 19:08
تاریخ درج : 15 آذر 1394
با تغییر جدیدی که در سایت نیازپذیر ایجاد شده است از این به بعد آگهی های کاربران طلایی سایت نیازپذیر در صفحه دسته بندهای اصلی نیازمندیها و آگهیهای سایت بعد از آگهی های ویژه به نمایش در می آیند. با اعمال این تغییر در سایت راهنمای نیازمندیهای نیازپذیر اعضای کاربر طلایی می توانند از تاثیر مثبت بیشتری در موتور جستجو گر گوگل برخوردار شوندو خصوصا که کاربران طلایی می توانند آگهی های خود را به صورت لینک دار در سایت راهنمای نیازمندیهای نیازپذیر ثبت کنند.

Back to Top